นู๋ฝ้ายยย.."รัชฎาพร" โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ.2 ยินดีต้อนรับคร๊า

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนว คิด การทำงาน ตลอดถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ต่างก็ได้รับอิทธิพลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากบ้าง น้อยบ้าง ต่างระดับกันไป บางครั้งเราก็ซึมซับและรับเอเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติที่ สุด เช่น การโทรศัพท์ทางไกลจากชนบทที่ห่างไกล อาจเกิดขึ้นได้โดยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างก็ได้รับข้อมูลข่าวสารถึงกัน หรือถ้าเป็นการทำงาน การแข่งขันทางธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้นั้นจะต้องอาศัยทั้งความ ถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็วในการตัดสินใจ การจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เราสามารถตัดสิน ใจได้ และวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ก็ด้วยการที่เรานำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย


อ่านต่อ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น